Yunus Emre -Hak Bir Gönül Verdi Bana

Hak Bir Gönül Verdi Bana şiiri. Yunus Emre kimdir ? Yunus Emre nin hayatı ve detayları, Yunus Emre şiirlerini Özgür Sanat Atlasında okuyun.

Yunus Emre -Hak Bir Gönül Verdi Bana
yunus-emre-hak-bir-gonul-verdi-bana

Hak bir gönül verdi bana 
Ha demeden hayrân olur
Bir dem gelir şâdân olur 
Bir dem gelir giryân olur

Bir dem sanasın kış gibi 
Şol zemheri olmuş gibi
Bir dem beşâretden doğar 
Hoş bağ ile bostân olur

Bir dem gelir söyleyemez 
Bir sözü şerh eyleyemez
Bir dem dilinden dür döker 
Dertlilere dermân olur

Bir dem çıkar arş üzere 
Bir dem iner taht-es-serâ
Bir dem sanasın katredir 
Bir dem taşar ummân olur

Bir dem cehâletde kalır 
Hiç nesneyi bilmez olur
Bir dem dalar hikmetlere 
Câlînus u Lokmân olur

Bir dem dev olur yâ peri 
Vîrâneler olur yeri
Bir dem uçar Belkîs ile 
Sultân-ı ins ü cân olur

Bir dem varır mescidlere 
Yüz sürer anda yerlere
Bir dem varır deyre girer 
İncil okur ruhbân olur

Bir dem gelir Îsâ gibi 
Ölmüşleri diri kılar
Bir dem girer kibr evine 
Fir'avn ile Hâmân olur

Bir dem döner Cebrâil'e 
Rahmet saçar her mahfile
Bir dem gelir gümrâh olur 
Miskin Yunus hayrân olur

Yunus Emre