Yunus Emre - Ey Yaranlar Ey Kardaşlar

yunus emre şiirleri sözleri için freeatlas

Yunus Emre - Ey Yaranlar Ey Kardaşlar
yunus emre - ey yaranlar ey kardaşlar şiiri

FreeAtlas,Özgür Sanat Atlası

Ey yaranlar ey kardaşlar
Korkaram ben ölem deyü
Öldüğümü kayırmazsam
Ettiğimi bulam deyü

Bir gün görünür gözüme
Aybım uralar yüzüme
Endişe'den del'olmuşam
N'idem ben ne kılam deyü

Eğer gerçek kul imişsem
Ona kulluk kılayıdım
Ağlayaydım bu dünyada
Yarın anda gülem deyü

Hemin geldim bu dünyaya
Nefsime kulluk eyleyü
İyi amel işlemedim
Azabtan kurtulam deyü

Ey biçare miskin Yunus
Günahın çok n'eyleyesin
Sığındım ol Allah'ıma
Dedi hem af kılam deyü

Yunus Emre