Yunus Emre - Aşksız Adem Dünyada

yunus emre şiirleri sözleri için freeatlas

Yunus Emre - Aşksız Adem Dünyada
yunus emre - aşksız adem dünyada şiiri

FreeAtlas,Özgür Sanat Atlası

Aşksız adem dünyada belli bilin yok durur
Her biri bir nesneye sevgisi var aşıkdur

Çalabın dünyasında yüz bin türlü sevgi var
Kabul et kendzüne gör kangısı layıkdır

Biri Rahmani’r-rahim biri Şeytan’-racim
Onun yazdığı müzdi sevgüsüne ta’allukdur

Dünyad Puygamber’in başına geldi bu aşk
Tercümanı Cebrail ma’şukası Halik’dır

Ömer ü Osman Ali Mustafa yarenleri
Bu dördünün ulusu Ebu Bekir-i Sıddık’dır 

Alem fahri Muhammed Mi’rac’a ağdığında
Çalap’dan dilediği Ümmetine azıktır

Yunus senin ayıbını gözlegil ayrığı ko
Kimsenin ayıbına sen bakmagıl yazıkdır

Yunus Emre