Yunus Emre- Anmaz Mısın Sen Şol Günü

yunus emre şiirleri sözleri için freeatlas

Yunus Emre- Anmaz Mısın Sen Şol Günü
Yunus Emre - Anmaz Mısın Sen Şol Günü Şiiri

-FreeAtlas,Özgür Sanat Atlası

 

Anmaz mısın sen şol günü cümle âlem hayrân ola, 
Nidesini bilemeyip bî-hod u ser - gerdân ola. 

İsrâfil sûrunu ura hep mahlûkat yerden dura, 
Deriliben haşre vara kadı anda Sübhân ola. 

Zebâniler çeke tuta ilete tamuya ata, 
Deri yana sünğük tüte katı ulu efgan ola. 

Mâlik çağıra tamuya çekip meydana getire, 
Tanğrı korkusundan tamu zârî kılıp nâlân ola. 

Mâlik eydür hey hey Tamu korkubanı ditrer kamu 
Tanrı buyrugın tutmayan anda bişe biryân ola 

Dağlar yerinden ırıla gökler heybetten yarıla, 
Ildızlar bağı kırıla düşe yere galtân ola. 

Yazıklar müzdler dartıla anca perdeler yırtıla, 
Bilmediğin günahların anda sana ayân ola. 

Cümle ıldız yere aka, Zebaniler ateş yaka, 
Ne ana oğula baka, ne kardeşten derman ola. 

Yunus aydur: İşbu sözü erenlere toprak yüzü, 
Diler Hakk’ı göre gözü inâyet ger andan ola.

Yunus Emre