Topraksız Tarım Nedir ?

Bir dönümden senelik 100 bin tl kazanmak ister misiniz ? Küçük arazilerde çiftçilik nasıl yapılır ? Topraksız tarım nedir ? Nasıl yapılır ?

Topraksız Tarım Nedir ?
Topraksız Tarım Katlı Üretim

Topraksız Tarım Nedir ? 

Dünya'da sürekli artan nüfus artışı beslenme açısından büyük bir sorun teşkil ediyor.Nüfusun 2050 yılında yaklaşık 9,7 milyara ulaşacağı düşünülüyor.Endüstriyel gelişmeler ve hızlı kentleşme tarım alanları kısıtlıyor.Yapılan bir çalışmaya göre: 2015 yılında Dünya'nın ekilebilir alanları %40 azalmış.Önümüzdeki 30 yıl ve sonrası gıda tedariği noktasında büyük sorunların varlığı birçok bilim insanını endişelendiriyor.Hızla artan nüfus hızla artan gıda ihtiyacı yeni çözüm yolları aramamıza neden oluyor.Acaba topraksız tarım diğer bir deyişle; dikey tarım acaba bu sorunları çözebilecek mi ? 

Topraksız tarım dikey olarak tasarlanmış katlı olarak yapılabilmektedir.Bir tarla veya sera tek katmanda sınırlı kalırken; topraksız tarım endüstriyel bir üretim gibi çok katlı ve çok daha avantajlı olabilmektedir.Topraksız tarımın asıl amacı sınırlı metrekarede maksimum verimi almaktır.

Topraksız Tarım Nasıl Yapılır ? 

Topraksız tarım birkaç bölümden oluşur: zeminler(katlar), aydınlatma, su motoru gibi.Topraksız tarımın birçok modeli vardır: aeroponik, akuaponik ve hidroponik.Ülkemizde en yaygın sistem hidroponik sistemdir.Kısaca açacak olursak: aeroponik hava ve sis yardımıyla yapılan bir üretimdir. 

Akuaponik: levrek alabalık gibi türlerin yaşadığı su yardımıyla yapılır.Ancak akuaponik uygulamalarında filtrelerin kapanması ve suyun balıklar için fazla kirli olması gibi durumlar söz konusudur.

Hidroponik: bu sistem besin eriyiği verilmiş suyun motor yardımıyla sebzelerin köklerinden akarsu kültürüyle geçmesiyle yapılmaktadır.

Topraksız Tarımın Avantajları 

Topraksız tarım geleceğin çiftçiliği gibi görünsede dikkat etmemiz gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

  • Gelecekte artan gıda talebini karşılamaya yönelik iyi bir sistemdir.
  • Ürünler yıl boyunca daha hızlı büyüyebilir
  • Önemli miktarda az su kullanılır.
  • Hava durumları üretimi etkilemez
  • Ekstra gübre ve kimyasallara ihtiyaç yoktur
  • Ürünler hastalıklara daha az maruz kalır

Yukarıda ana başlıklar halinde sıraladık, biraz daha açalım. Yapılan araştırmalara göre: kentsel nüfusun %68 oranında olacağı düşünülüyor.Büyük miktarda gıda talebini karşılamak adına metrekare başına düşen verim oldukça yüksek.1 dönümlük bir alanda yaklaşık 4-6 dönüm tarladaki kadar üretim yapılabilir.

2050 yılındaki tek problem nüfus artışı değil; kuraklık...Küresel anlamda bakınca toplam su miktarının sadece %2,5 ile %3 arası tatlı su kaynağımız vardır.Topraksız tarım %70-%95 arası daha az su kullanımıyla yapılabiliyor.Tarımsal üretimlerin çoğunda önemli faktörlerden biri hava koşullarıdır.Topraksız tarımda ise: nem, sıcaklık, ışık gibi faktörler bilgisayar kontrollü sağlanabilmektedir. Ayrıca büyük üretimlerde çoğunluk baz alınır.Topraksız tarımda ise: her bir ürün teker teker kontrol edilebilir.

Tarla veya sera üreticileri muhakkak gübre, böcek ilaçları, hastalık ilaçları kullanmak zorunda kalıyor.Topraksız tarımda bu maddelerin kullanılmasına gerek kalmıyor.Organik bir üretim gerçekleştirilebiliyor.Özellikle böcek ilaçları, sulama ve içme sularına karşı ciddi bir zararı bulunmaktadır.Ayrıca böcek popülasyonu içinde bir risk teşkil etmektedir.Klasik tarımda nadasa bırakılan araziler uzun süre kullanılamaz halde oluyor; topraksız tarımda üretimin sürekliliği sağlanmış olur.

Topraksız Tarımın Dezavantajları

Ufak bir giriş yapacak olursak: 

-Kurulum maliyeti yüksektir(1 dönüm için yaklaşık 120-150 bin ₺)

-Tozlaşma çok daha zordur

-İşçilik maliyeti biraz daha fazladır

-Elektrik kesintisinde üretim aksayacaktır

Üretim yerindeki (topraksız tarım serası) böcek popülasyonu daha az olduğu için tozlaşmayı birçok üretici kendisi sağlıyor.Genelde üretim yerinde arı kovanları konuluyor.Klasik tarıma göre çok daha kalifiye işçi ihtiyacı bulunmaktadır.Tabi daha amatörce başlanırsa bu ihtimal ortadan kalkar.Tarla yapılan tarımdan hasadı daha kolaydır.Ancak profesyonel yapılacaksa bilgisayar kontrolü için kalifiye ihtiyacı önemlidir.Topraksız tarım besin eriyiği(topraksız tarım gübresi) için mutlaka daha önce deneyimi olan firmalardan bilgi almak gerekir.Bununla ilgili Türkiye'de bilgi sahibi danışman firmalar bulunmaktadır.Kendiniz amatörce üretip geliştirmek isterseniz; mutlaka birçok kez küçük üretim alanlarında birçok kez deneyimledikten sonra yatırım yapmalısınız.Çünkü her zaman zaman teori ile pratik farkı olmaktadır.

Bu alanda yatırım yaparken: tarla tarımında sadece suyu olan bir arazi yeterli olur.Topraksız tarımda hem elektrik hemde suyun aynı anda olması gerekmektedir.Yapılan yatırımda arazi fiyatının yüksek olmasını sağlayacaktır.Sera ile kıyaslanırsa yapılan katlı sistem ekstra motor, bilgisayar gibi ekipmanlar gerektirdiği için seraya göre biraz daha büyük sermaye gerektirir diyebiliriz.

Sonuç olarak: topraksız tarım doğru bilgi, doğru yerde, doğru sermaye ile yapılabilir.Ve geleceğin çiftçilik modelidir.

Ana resim Kaynakça : https://aerofarms.com