Site Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: 18.12.2020

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu Site Kullanım Koşulları'nı dikkatlice okuyunuz. 

Madde 1- FreeAtlas.org Websitesi, bundan sonra “Website” olarak anılacaktır. Websitesi web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘Website’) Domain (alan adı) yasal hak sahibinin malıdır ve onun tarafından işletilir. Siteyi kullanan ziyaretçiler, kayıtlı üyeler, yazarlar ve moderatörler, bundan sonra (‘Kullanıcı’) olarak anılacaktır. 

Madde 2- Bu websitesini kullanan (“Kullanıcı”lar) bu Site Kullanım Koşuları'nı kabul etmiş sayılmaktadır.

Madde 3- İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a. Website, sunulan ürün içerik ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

b. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

c. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Website’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

d. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

a. İşbu Websitesinde yer alan, paylaşımcısı kim olduğuna bakınmaksızın Açık Kaynaklı içeriktir. Herhangi bir görsel, yazılı metin, video vb... içeriğin telif haklarına aykırı olduğunu düşünüyorsanı[email protected] bildirilmesi durumunda en kısa sürede gereken işlem yapılacaktır.

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

3. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

a. Website, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

4. TEBLİGAT

a. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Website'nin bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. 

5. DELİL SÖZLEŞMESİ

a. Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

a. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Bursa Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.