Mende Mecnûn'dan Füzûn Aşıklık İsti'dâdı Var Şiiri - Fuzûlî

Fuzûlî'nin en sevilen şiirlerinden: "Mende Mecnûn'dan Füzûn Aşıklık İsti'dâdı Var"

Mende Mecnûn'dan Füzûn Aşıklık İsti'dâdı Var Şiiri - Fuzûlî
Kaynkça: https://tr.wikipedia.org/wiki/Fuzûlî#/media/Dosya:Portrait_of_Azerbaijani_poet_Fuzuli_by_Azimzade.jpg

Mende Mecnûn'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var
Âşık-i sâdık menem Mecnûn'un ancak adı var

N'ola kan tökmekde mâhir ola çeşmüm merdümü
Nutfe-i kâbildürür gamzen kimi üstâdı var

Kıl tefâhur kim senün her var men tek âşıkun
Leylî'nin Mecnûn'u Şîrîn'ün eger Ferhâd'ı var

Ehl-i temkînem meni benzetme ey gül bülbüle
Derde yoh sabrı anun her lâhza min feryâdı var

Öyle bed-hâlem ki ahvâlüm görende şâd olur
Her kimün kim devr cevrinden dil-i nâ-şâdı var

Gezme ey gönlüm kuşu gâfil fezâ-yı ışkda
Kim bu sahrânun güzer-gehlerde çok sayyâdı var

Ey Fuzûlî ışk men'in kılma nâsihden kabûl
Akl tedbîridür ol sanma ki bir bünyâdı var

Fuzûlî