Hasan Sabbah, Nizamü'l Mülk ve Ömer Hayyam Arkadaşlar Mıydı ?

Hasan Sabbah, Nizamü'l Mülk Ve Ömer Hayyam efsane üç isim.Bu üç isim acaba çocukken arkadaşlar mıydı? Birbirlerine verdikleri sözler nelerdi?

Hasan Sabbah, Nizamü'l Mülk ve Ömer Hayyam Arkadaşlar Mıydı ?
Nizamü'l Mülk Temsili Resmi

Hasan Sabbah,Nizamü'l Mülk ve Ömer Hayyam Arkadaşlar Mıydı ?

Şair ve bilim adamı Ömer Hayyam, Selçuklu veziri Nizamü'l Mülk ve suikastçi ve dini lider Hasan Sabbah bir çok romana, filme konu olmuştur.Bu üç isim döneminin şüphesiz en etkin insanlarıydılar.Bu kadar ayrı dünyalarda insanlar önceden arkadaşlar mıydı? Bunu beraber inceleyeceğiz.

Hasan Sabbah, Nizamü'l Mülk ve Ömer Hayyam gençlik yıllarında Nişaburda Nişaburî'den ders almaya başlarlar ve arkadaşlıkları gün geçtikçe artmaya başlar.Aralarında bir söz verirler: aralarından en yüksek mevkiye kim gelirse diğerleriyle paylaşacaklardır.Nizamü'l Mülk vezir olur, Ömer Hayyam ise ilimde ilerler.Nizmü'l Mülk, Ömer Hayyam'ı yanında himaye eder ve destekte bulunur.Hasan Sabbah ise Nizamü'l Mülk'ün yanında devletin idari işleri için çalışır.

Ancak devletin idari işlerinde Hasan Sabbah ile Nizamü'l Mülk'ün araları bozulur.Nizamü'l Mülk, Hasan Sabbah için: halkın zayıf kesimlerini doğru yoldan saptıracağını düşünmektedir.Nitekim Hasan Sabbah Selçuklu sarayından uzaklaşır ve Mısır'a gidip İsmâilî dai olur.Ardından İran'a gidip Alamut Kale'sine yerleşir.Hasan Sabbah'ın bundan sonra tek bir amacı vardır: intikam.Fedailer aracılığıyla bir çok suikast girişiminde bulunur.

Efsanelere konu olan anlatım yukarıdaki gibidir.Ancak bu konuda fikir ayrılığı olmaktadır.Bazı kaynaklarda bahsettiğimiz gibi arkadaş oldukları yönünde açıklamalar bulunsada:

Ömer Hayyam 1048, Hasan Sabbah 1050, Nizamü'l Mülk ise 1018 yılında doğmuştur.Hepsinin arkadaş olmaları tutarsızdır.

Resim Kaynakça: https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/10/12/nizamulmulk-kimdir-kac-yasinda-oldu-nizamulmulk-tarihteki-yeri