Hasan Sabbah'ın Sultan Sencer'e Suikasti

Hasan Sabbah, Selçuklu Devleti'ndeki devlet adamlarını tehdit ediyor; yeri gelince ise suikast düzenleyebiliyordu.Sultan Sencer ile Hasan Sabbah arasında nasıl bir olay gerçekleşti ? Hasan Sabbah'ın göndermiş olduğu mektupta ne yazıyordu?

Hasan Sabbah'ın Sultan Sencer'e Suikasti
Hasan Sabbah'ın fedaisi temsili resmi

Hasan Sabbah'ın, Sultan Sencer'e Suikasti

Hasan Sabbah yıkılmaz Alamut Kale'siyle, candan bağlı suikastçileri ile, çok iyi düzenlenmiş propagandalarıyla: Selçuklu devlet adamlarından destek ve bir takım imtiyazlar almıştı.Yaptıklarıyla halka öyle bir korku salıyordu ki Hasan Sabbah isterse herkese bir nefes kadar yakınmış gibi hissettiriyordu.Hatta muhalif olan emirler, alimler, kumandanlar elbiselerinin altına zırh giyerek dolaşıyorlardı.

Hasan Sabbah doğrudan doğruya kendi davasına ters düşen bir çok devlet adamına tehdit ve baskıda bulunmuştur.Sultan Sencer'de bunlardan biriydi.Sencer özellikle meliklik döneminde Hasan Sabbah'a bir çok sefer düzenlemiştir.Hatta bu dönemde Abbas isminde bir emir yaklaşık 100 bin den fazla adam katletmiş; bunların kafataslarından minare yaptırmıştır.Bununla da kalmayıp müezzinleri bu minareye çıkarıp ezan okutmuştur.Sultan Mehmet Tapar'ın ölümü üzerine tahta geçen Sencer tam 60 yıl hükümdarlık yapmıştır.Ancak karışıklıklar son bulmamıştır.Yeğeni Mahmud ile geçen taht mücadelesini Hasan Sabbah ve adamları çok iyi kullanmıştır.Hasan Sabbah devletin içindeki adamların zayıflıklarını çok iyi bilen, korku vermeyi, tehdit etmeyi çok iyi bilen bir kişiydi.

Sultan Sencer, Alamut Kale'sine düzenlediği seferlerde Hasan Sabbah ve adamlarını zor durumlara düşürdü.Hasan Sabbah 10 binden fazla kayıp verdi.Sultan Sencer'in veziri el-Muhtasıs bulundukları yerde Hasan Sabbah ve adamlarının öldürülmesini emretti.Hatta bazı Hasan Sabbah'a bağlı köyleri tümden yok ettiler.Hasan Sabbah diplomatik yollar kullanmayı düşündü ve Sultan Sencere elçi göndermek istedi.Ama bu istek Sultan Sencer tarafından reddedildi.

Sultan Sencer tarafından reddedilen elçiden sonra Hasan Sabbah en iyi bildiği yönteme başvurdu.Saray hizmetçilerinden birine parayla birlikte hançer gönderdi.Sultan Sencer uyuduğu sırada hizmetçi bıçağı Sultan Sencer'in yanına bıraktı.Sultan Sencer uyandığında bıçağı görünce soruşturulması için emir verdi.O sırada Hasan Sabbah'ın mektubu elçiyle beraber geldi.Mektupta şöyle yazıyordu:

“Eğer ben sultanımın iyiliğini düşünmeseydim: sert yere konmuş bu hançeri, onun yumuşak göğsüne saplardım”

Bunun üzerine Sultan Sencer, Hasan Sabbah ile anlaşma yapmayı kabul etti ve birtakım imtiyazlar tanıdı.Yapılan anlaşmadan sonra Hasan Sabbah ölene kadar ciddi bir daha sefer düzenlenmedi.Anlaşmadan sonra Hasan Sabbah altı yıl kaleden çıkmadı mezhebine(Nizari İsmâilî) ilişkin çalışmalar yaptı.Sultan Sencer ne yazık ki melikliği döneminde gösterdiği başarıları sultanlığında gösterememiştir.