Hasan Sabbah Fedailerini Nasıl Eğitiyordu ?

Hasan Sabbah cennet vaadiyle kandırdığı fedailerini nasıl eğitiyordu? Hasan Sabbah'a fedailer ne kadar bağlıydı? Hasan Sabbah'ın fedaileri için ölmekten beter olan şey neydi ? Hasan Sabbah'ın taktikleri nelerdi ve neyi amaçlıyordu ?

Hasan Sabbah Fedailerini Nasıl Eğitiyordu ?
kaynakça: https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/09/28/hashasi-ne-demek-hashasiler-kimdir-hashasiler-tarihteki-yeri-nedir

Hasan Sabbah Fedailerini Nasıl Eğitiyordu ?

Hasan Sabbah'ın fedaileri hançeri kurbanın göğsüne nerede ve nasıl yerleştireceklerini çok iyi bilirlerdi.12-20 yaş aralığında, kendilerini kurban etmeye adamış, intihar eğilimli gençlerdi.Suikast düzenleyeceği kişilerin yanına girerek güven kazanırlardı.Seyis, öğrenci, hizmetçi, rahip, tüccar gibi kılıklarda günlerce hatta aylarca beklerlerdi.

Fedailer düzenleyecekleri suikastlerde kurban haricinde başka kişilere zarar vermekten kaçınırlardı.Suikastlerden sonra kaçmaya teşebbüs etmezlerdi: kurbanın korumaları tarafından ölmeyi yeğlerlerdi.Zaten öldürdükleri kişiler önemli kişilerdi.Suikastleri kalabalıklar içinde yapmaya çalışırlardı: burada amaç halka gözdağı vermek ve korku ortamı oluşturmaktı.

Bir suikast düzenlendiğinde suikast kahramanca yüceltilmekteydi, suikasti düzenleyen fedaiye övgüler düzülürdü.Alamut Kale'si başta olmak üzere kalelerde şenlikler düzenlenirdi.Bu şenliklerde: listeler asılırdı.Listelerde: öldürülen kişilerin adları, hangi tarihte, nerede yapıldığı, kaç fedainin görev aldığı gibi bilgiler yer almaktaydı.

Çok enteresan bir şekilde görevden sonra hayatta kalmak son derece utanç verici bir hadiseydi.Görevden dönen bir fedainin annesi tarafından saçının kesilmesi ve yüzünün siyaha boyanması gibi olaylar bile olmaktaydı.Hasan Sabbah'ın ve fedailerinin savaş taktiklerini ve inançlarını anlamak adına bir İsmâilî şairinin sözlerine bakalım:

“Kardeşler, Öbür dünyada olduğu gibi bu dünyada da dost için zafer saati iyi talihle geldiğinde, yaya bir savaşçı tek başına 100.000'den fazla süvariye sahip olan bir kralı öldürebilecektir.”

Fedailer görevlerine inanılmaz bağlıydı girdiği rollere yeri gelince yıllarca sadık kalabiliyorlardı.Bazen sufi bazen rahip aklınıza gelebilecek her şey.Ayrıca fedailer birbirlerini tanıyabilmek için kıyafetlerinin üzerinde sadece birbirinin anlayabileceği işaretler barındırıyorlardı.Bu izler halk tarafından anlaşılamayacak kadar küçüktü.