Alamut Kalesi Nerede ?

Alamut Kalesi Nerede ? Alamut Kalesinin Hikayesi ve Hasan Sabbah'la Alamut Kalesi Arasında Nasıl Bir Bağlantı Var ? Alamut Kalesini Kimler Fethetti ? Gibi konular üzerinde duracağız.

Alamut Kalesi Nerede ?
Alamut Kalesi Temsili Resmi

Alamut Kalesi Nerede ?

Hasan Sabbah'ın seçmiş olduğu Alamut Kalesi o tarihlerden itibaren günümüze kadar mistikliğini ve gizemini korumuştur.Birçok hikayeye filme konu olan Alamut Kale'sine girişler gizli geçitlerle sağlanmaktaydı.

Alamut Kalesi, Deylem sınırları içinde Alamut vadisiyle Tâlekan nehrinin birleştiği yerde yüksekliği 2000 metreyi bulan bir kaleydi.Hazar Denizi'nin güneyinde Elbruz sıradağlarının en yüksek noktasındaydı.(Bugünkü İran sınırları içinde yer almaktadır)

Alamut Kale'sine Alamut Irmağı'ndan dik ve keskin kayaların arasından dar bir yolla gidilmekteydi.Alamut kelimesi eski Deylem dilinde: kartal derisi, kartal eğitimi, kartal yuvası anlamına gelen “aluh, amut” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Hasan Sabbah sayesinde büyük bir üne kavuşmuştur.Bazı orta çağ tarihçileri “aluh ve amut” kelimelerinin Arapça'daki sayı değeri verilirse 483 olacağı ve ebced hesabına göre Hasan Sabbah'ın mevkide geçirdiği yıllara denk geleceği söylenmektedir.Dönemin tanıklarının anlattıklarına göre barınma ve iaşe çok profesyonel bir şekilde hazırlanmış içeride soğuk hava depoları ve ambarlar mahzenlerin varlığından söz edilmiştir.Su ihtiyacını karşılamak amacıyla Bahru Irmağı'ndan kaleye kadar su kanalları açılmıştır ve havuzlarla depolanmıştır.

Alamut Kale'si hem askeri hemde yaşam açısından birçok şeyin düşünüldüğü kuvvetli bir kaleydi.Ayrıca Nizari İsmâilîleri için bir merkezdi taki Moğollar tarafından fethedilene kadar.

Resimler Kaynakça: https://islamansiklopedisi.org.tr/deylem

https://www.dunyabizim.com/kitap/hasan-sabbah-kimdir-alamut-kalesi-neden-bu-kadar-onemlidir-h23826.html