Akıncılar Şiiri - Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal Beyatlı(1884-1958) - Akıncılar Şiiri

Akıncılar Şiiri - Yahya Kemal Beyatlı
Kaynakça: https://www.trthaber.com/haber/yasam/kaybolan-sehrin-sairi-yahya-kemal-beyatli-438636.html
Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kaafilelerle...

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde!

Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Yahya Kemal Beyatlı