Ağlarım Ağlatamam Şiiri - Mehmet Akif Ersoy

Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa; Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa. Diyerek geçti aramızdan Mehmet Akif Ersoy...Vefatının 84. yıl dönümünde istiklal şairimizi rahmetle anıyoruz.

Ağlarım Ağlatamam Şiiri - Mehmet Akif Ersoy
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy

Mehtmet Akif Ersoy'un veda Şiiri...

Bana sor sevgili kâri’, sana ben söyleyeyim,
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım:
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
Şi’r için “gözyaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim,
İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek:
Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.

Sadeleştirilmiş Hali:

Bana sor sevgili okur, sana ben söyleyeyim,
Ne değerde şu karşında duran şiirlerim:
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri,
Ne yapmacıklık bilirim, çünkü, ne sanatçıyım.
Şiir için “gözyaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin gözyaşıdır bence bütün eserlerim!
Ağlarım ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bezginim!
Oku, eğer sana bir hisli yürek lâzımsa,
Oku çünkü onu yazdım, iki söz yazdımsa.

Mehmet Akif Ersoy'un Zulmü Alkışlayamam şiiri için tıklayınız.

Kaynakça: https://medium.com/muhend1s/ağlarım-ağlatamam-hissederim-söyleyemem-m-akif-882163b057fa

https://www.antoloji.com/aglarim-aglatamam-siiri/